Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul ve Bursa Tesisleri


VARINCA K. B.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), vol.2003, no.3, pp.89-96, 2003 (Peer-Reviewed Journal)