Düzenli Depo Sahalarında Aerobik ve Anaerobik Ayrışma Proseslerinin İncelenmesi


TOP S., SEKMAN E., Yazıcı R., DEMİR A., BİLGİLİ M. S.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.99-108, 2010 (Peer-Reviewed Journal)