Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı


Creative Commons License

Akpınar B., Aykut N. O., Dindar A. A., Gürkan K., Gülal V. E.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.1030-1040, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mühendislik yapılarının hareketlerinin izlenmesi, yapı sağlığı ve afet yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yapıların sağlığı ve güvenilirliği, hareketlerinin izlenmesi, olası tehlikeli durumların zamanında tespit edilerek gerekli önlemlerin zamanında alınması ile sağlanabilir. Özellikle mühendislik yapıları başta olmak üzere tüm kritik yapıların inşası sırasında ve işletme evrelerinde durumlarının izlenmesi, bu yapılara etkiyen kuvvetlere karşı yapının verdiği tepkilerin ölçülerek analiz edilmesi ve düzensiz davranışların belirlenerek acil durum planlarının devreye sokulması afet yönetimi açısından da oldukça önem kazanmaktadır. Günümüzde mühendislik yapılarının izlenmesinde farklı ölçme ekipmanları kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak GNSS tekniği mühendislik yapılarındaki deplasmanların belirlenmesinde sağladığı yüksek doğruluk ve kullanım kolaylığı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışma GNSS ölçme yöntemlerinden Ağ RTK yönteminin yapı sağlığı izleme çalışmalarında kullanılabilirliğini incelemek amacıyla Tübitak projesi kapsamında geliştirilen ölçme sistemi ile sarsma tablasında testler yapılmıştır. Bu testler sırasında farklı yapı hareketlerine ilişkin senaryolar uygulanmış, geliştirilen sistemin Ağ-RTK yöntemi ile söz konusu hareketleri belirlemedeki performansı test edilmiş, sonuçlar sunulmuştur.