Doğa Bilimlerinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Uygulamasında SPSS Programı Kullanımı


Creative Commons License

Kubat A., Ayaşlıgil Erbesler T.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), vol.52, no.1, pp.155-167, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doğa bilimlerinde elde edilen verilerin, istatistiksel olarak değerlendirmesinde kullanılan analizlerden nitel veriler için çok sık olarak kullanılan ’Ki-Kare Analizi’ ile nicel değişkenler için kullanılan ’Tek Yönlü Varyans Analizi’ teknikleri açıklanmıştır. Başlangıçta bu uygulama analizlerinin teorisi hakkında kısaca bilgilendirme yapılmıştır. Günümüzde çevre ve ormancılık alanında yapılacak araştırmalarda yardımcı olması amacıyla, bu çalışmanın örnekleri doğa bilimlerinden seçilmiştir. Bitki türlerinin yetişme ortamı koşullarından yükseklik ve ıslaklık faktörlerine bağlı olarak yayılışlarına ait verilerin bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak analizi ile bilgisayar çıktılarının tablo yorumlamaları ve anlamlılık değerlendirmesi ayrıntılı olarak yapılmıştır. Bu tablolardaki analizlerin kolay anlaşılabilmesi için grafiksel ifade teknikleri kullanılmıştır.