Analysis of the Role of the Egyptian Military during the Arab Uprisings in terms of Civil-Military Relations


Gümüş A.

Avrasya Etüdleri, no.54, pp.121-149, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Avrasya Etüdleri
  • Page Numbers: pp.121-149

Abstract

Mısır ordusu, Hür Subaylar Darbesinden (Devriminden) bu yana geleneksel olarak siyasette etkin bir rol oynamıştır. Uzun süren diktatörlük rejiminin sarsılmaya başladığı Arap Ayaklanmaları sürecinde de ordunun rolü ve pozisyonu belirleyici olmuştur. Ayaklanmaların başlangıcında Mübarek rejimine karşı muhalif grupların yanında yer alan Mısır ordusu, geçici olarak ülkeyi yönetmesinin ardından seçilmiş Cumhurbaşkanına yönetimi devretmiş; fakat bir yıl sonra başlayan kitlesel gösteriler, seçilmiş yönetimin alaşağı edilmesine yol açan ordunun müdahalesi ile son bulmuştur. Bu çerçevede çalışmamızda şu sorulara yanıt arayacağız: Arap Ayaklanmaları sırasında Mısır ordusunun askeri müdahaleyle neticelenen son kararlarını veya politikalarını nasıl açıklayabiliriz? Başlangıçta protestocularla aynı tarafta yer almak ile seçimle gelen lideri askeri müdahale ile devirmek arasında bir çelişki var mıdır? Mısır örneğini incelerken daha çok Latin Amerika ülkeleri üzerine yapılmış çalışmalardan oluşan sivil-asker ilişkileri literatürüne başvuracağız. Sivil-asker ilişkilerinin doğasını anlamak, ordunun önemli bir rol oynadığı Mısır örneği için temel bir konudur. Mısır ordusu, ayaklanmaların başından itibaren çıkarlarını merkeze alan bir aktör olarak hareket etmiştir. Süreç içinde diğer aktörlerle olan ilişkilerinde değişimler olsa da izlediği politikanın kendi içinde tutarlı bir çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Darbe ile birlikte eski rejim tipine benzer bir yapı ortaya çıkmış ve Arap Ayaklanmalarının başlattığı değişim dalgası Mısır’da ve bölgede akamete uğramıştır.