Altunay T. A.

ULUSLARARASI 20.YY.'IN İLK YARISINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, Iğdır, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

I. DÜNYA HARBİ SIRASINDA ERMENİ SORUNUNUN

AVUSTRALYA BASININDAKİ YANSIMALARI

Taner Bilgin[1]

Talha Ağyar Altunay[2]

 

ÖZET

 

Osmanlı Devletinin I. Dünya Harbi sırasında İttifak Devletlerin yanında yer alması üzerine Ermeniler Rus, İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yaparak tebaası olduğu devlete karşı ayaklanmıştır. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti, 1915 yılında tehcir kararını uygulamak durumunda kalmış ve tehcir sonrası Anadolu’da yaşanan tüm gelişmeler emperyalist devletlerin algısına göre dünya kamuoyunda şekillenmeye başlamıştır. Osmanlı Devletini parçalama projeleri çerçevesinde sunî olarak ortaya çıkarılan Ermeni Meselesi de Şark Meselesinin önemli unsurlarından bir tanesi olmuştur. Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı işlediği bütün suçlar göz ardı edilmiş ve programlı bir şekilde dünya kamuoyunda basın yayın organları sürekli olarak Osmanlı Devleti’ni karalayan yayınlar yapmıştır. Bu çalışmada İngiltere’nin sömürgelerinden olan Avustralya basınının Ermeni meselesine bakış açısı irdelenmeye çalışılmıştır.

 

 [1] Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, taner.bilgin@bilecik.edu.tr

[2] Öğretim Görevlisi: Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, taltunay@yildiz.edu.tr