Normal aort ve anevrizmalı aort arasındaki farklılıkların bilgisayar destekli tasarımı ve simülasyonu


Şenol M. E., Ersoy A., Kurt S.

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.334-341

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.334-341
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Aort damarı hayat için gerekli olan kanın kalpten alınıp bütün vücuda dağıtılmasında rol oynamaktadır. Aortun göğüs kafesinin içinde yer alan bölümü torasik aort, karında yer alan bölümü ise abdominal aort olarak adlandırılır. Aort anevrizması,hem torasik hem de abdominal olarak oldukça tehlikeli ve önemli bir hastalıktır. Daha çok ilerleyen yaşlarda (65 yaş ve üzeri) beliren bu hastalık tedavisi oldukça risklidir. Araştırmalara göre tedavi edilmeyen hastaların %90’ı hayatını kaybetmektedir. Aort anevrizması daha çok karın yani abdominal bölgede gözükür. Anevrizma aort çapının büyümesi, genişlemesi demektir. Genişleyen arter, yapısal bütünlüğünü koruyamaz ve balon benzeri bir büyüme gözlemlenir. Anevrizma genişlemesinin tedavisi açık cerrahi, sentetik greft ve endovasküler anevrizma onarımı diye literatürde bir invaziv teknik bulunmaktadır. Aort anevrizması tanısında günümüzde anjiyografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Transözefagial Ekokardiyografi (TEE) mevcuttur.Aortun çapı 2 ile 3 cm arası değişmektedir. Anevrizmalı aortta ise bu aralık 4.5 ile 5.5 cm hatta daha da üzeri olma ihtimali vardır. Genelde deneysel çalışmalar abdominal aort anevrizmasının kan akışına bağlı duvar streslerini incelemiştir. Bu çalışmada COMSOL Multiphysics 5.4 ile aort anevrizmasına gerçekçi bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. İlk başta normal haldeki aort (ortalama 2 cm çap) ve daha sonra anevrizmalı aort değerleri incelenip karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucu oldukça doğru ve beklenen değerler, hareketler ortaya çıkmıştır. Ana amaç, normal aort ile anevrizma aortu arasındaki hız, basınç ve deformasyon değerlerini araştırmak ve aralarındaki farkları gözlemlemektir