Güneş Enerjisi ve Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Ekonomik Olarak Karşılaştırılması


Kıncay O., Akbulut U., Ağustos H., Açıkgöz Ö., Çetin Ö.

Tesisat Mühendisliği, vol.106, pp.5-12, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 106
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-12
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelimle birlikte güneş enerjisi (GE) ve toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP) sistemlerinin kulla - nımında artış gözlenmektedir. Özellikle ısı pompalarının, yüksek per - formans katsayıları (COP) ve çevreye emisyon yaymamaları nedeni ile sürdürülebilir bir kalkınma için çok önemli bir katkı sağladıkları vurgu - lanmaktadır. Bu bağlamda, ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacını karşıla - mak amaçlı çalışan sistemlerde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kul - lanımını ve bileşik sistem halinde kullanıldıklarında birbirlerine deste - ğini araştırmak yatırım koşullarını belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada, Đstanbul Kumköy’deki 350 m2’lik bir villa için ısı kaybı hesapları, TS 825’e göre yapılmıştır. Yaklaşık olarak bulunan 26 kW yüke göre; mahalin ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla GE sistemi, dikey tip TKIP, düz yatay tip TPKIP ve helezon yatay tip TKIP sistemleri birbirinden bağımsız olarak incelenmiştir. Ayrıca ‘Bir Değere Getirilmiş Maliyet’ yöntemi ile tüm sistemlerin yıllık toplam enerji maliyetleri çıkarılmıştır. Sistemler, birim ısıtma enerjisi maliyetleri yönünden incelendiğinde DG sistemine göre karşılaştırıl - dığında LPG sistemi % 105, YHTKIP sistemi % 65, YDTKIP sistemi % 72 ve DTKIP sistemi % 38 daha pahalı olduğu görülmektedir. DG sis - temine en yakın maliyet değerleri DTKIP sistemidir. Tüm TKIP sistem - lerin mutlaka hem ısıtma hem de soğutma amacı ile kullanılması ge - rekmektedir.