7 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Kurudayıoğlu M., Baş B., Aytan N.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.1, no.4, pp.22-37, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.16916/aded.99348
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.22-37
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Eğitimin insanda ortaya çıkardığı en önemli sonuç kişiliktir. Kişilik sahibi birey, yaşadığı topluma uyum sağlayacak ve gelecek kuşaklara da aynı niteliklere sahip birey yetiştirmede etken olacaktır. Kişiliğin oluşması mizaç yanında insanın doğduktan sonra kazanacağı karaktere de bağlıdır. Bu noktada da karakter eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâyeler karakter özellikleri, karakter gelişimi, karakter eğitimi ve iletiler açısından değerlendirilmiştir. Hikâye metinlerinde ne gibi karakterlerin bulunduğu, bu karakterlerin metinlerde nasıl işlendiği ve karakterlerin öğrencilere neler kazandırdığı gibi sorulara cevap aranmıştır. Veriler MEB ve Koza Yayınları’na ait 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan sekiz hikâye metninden elde edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanmış ve karakter eğitimi açısından önerilerde bulunulmuştur.