Indoor Positioning System Based on Ultra-Wide-Band Technology


Aliskan I., ŞAHİN A.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.13, no.1, pp.179-190, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this article, it is aimed to design and implement a system that can make precise position estimation on two-dimensional space (x, y) for indoor areas. There are many technologies used for solution in determining location indoor areas. Technologies such as Radio Frequency Identification (RFID), Ultra Wide Band (UWB), Wireless Fidelity (Wi-Fi), ZigBee and Bluetooth are among these solutions. Ultra Wide Band technology was compared with other technologies on the basis of criteria such as cost, coverage area, high accuracy in location estimation, and was used in this project due to its advantages explained in detail in the following sections. The created system basically consists of the target object (Tag), three fixed reference receiver modules (Anchor) and a main PC that processes and simulates the obtained data. In the project, the Time Difference of Arrival (TDoA) method was chosen for distance measurements and applied in the study. Trilateration was applied as a mathematical positioning estimation method. The location estimation of the target object was made continuously and Real Time Location System (RTLS) was performed and simulated on the PC. Errors in position estimation were examined and Kalman filter was applied to increase accuracy. In addition, it has been determined that the accuracy in position estimation is increased when the fixed reference receivers are placed in the experimental environment in a vertical position, equal height and forming an acute-angled triangle. The best results were obtained by applying filters and placing the fixed reference receiver modules in optimum positions.
Bu makalede iç mekânlarda iki boyutlu uzayda (x, y) hassas konum kestirim sistemi tasarlanması ve uygulanması hedeflenmiştir. Kapalı alanlarda ve iç mekanlarda konum belirlemede kullanılan birçok teknoloji mevcuttur. RFID, UWB, Wi-Fi, ZigBee ve Bluetooth söz konusu teknolojiler arasında bulunmaktadır. Diğer teknolojilerle kıyaslandığında maliyet, kapsama alanı ve konum kestiriminde yüksek doğruluğa olanak sağlayan Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi bu projede kullanılmıştır. Oluşturulan sistem temel olarak hedef nesne (Tag), üç adet sabit referans alıcı modül (Anchor) ve elde edilen dataları işleyerek simüle eden bir ana bilgisayardan oluşmaktadır. Projede mesafe ölçümleri için Varış Zaman Farkı (TDoA) metodu seçilmiş ve çalışmada uygulanmıştır. Matematiksel konum belirleme tahmin metodu olarak Çember Kesişimi (Trilateration) uygulanmıştır. Hedef nesnenin anlık konum kestirimi yapılmış ve Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemi (RTLS) gerçekleştirilmiştir. Konum kestiriminde tespit edilen hatalar irdelenmiş, hataların azaltılabilmesi için Kalman filtresi uygulanmıştır. Ayrıca sabit referans alıcıların dikey pozisyonda, eşit yükseklikte ve dar açılı üçgen oluşturacak şekilde deney ortamına yerleştirildiklerinde konum kestirimindeki doğruluğun artırıldığı saptanmıştır. Filtre uygulaması ve sabit referans alıcı modüllerin optimum pozisyonlara yerleştirilmesiyle en iyi sonuçlar elde edilmiştir.