Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri


Alcı B. , Eran Türedi N., Kaya N., Erişen Y. (Editör)

Efe Akademi, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Efe Akademi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul