ANALYSIS OF ARISTOTLE CATEGORIES WITHIN HARMONIC ANALYSIS


Ünal Akbulut E. C., Gedik Y.

Academic Social Resources Journal, vol.5, no.16, pp.424-431, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Müzik yüzyıllar boyunca insanlık için önem arz etmiştir. İnsanoğlu kendini ifade etmek için sanattan faydalanmış, müzik yoluyla hem iç dünyasına yolculuk yapmış hem de dış dünya ile iletişim kurmuştur. Müzik dili evrenseldir. Bunu yanında Felsefe farklı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünür olarak ifade edilen filozoflar çağlar boyunca insanlık için farklı düşünce tarzları ortaya koymuşlardır. Bilinen en önemli Filozoflardan biri de Aristoteles’tir. Aristoteles Kategorilerinin Klasik Batı Müziğinin 18.yüzyılda oturdulduğu Armonik Analiz Yöntemi ile incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu bağlamda temel ton Do majör düşünülmüş, örneklem olarak do majör akoru 10 Kategori ile değerlendirilmiştir. Bulgular ışığında bir Kategori dışında tümü ile bağlantı kurulmuştur. Çalışmanın sonucunda Armonik Analiz öğretirken Aristoteles Kategorilerinin düşünsel beceriyi arttıracağı öngörülmüştür