1. Sınıf Öğrencilerinin Rakam Yazma Becerilerinin Yaş Farklılıklarına Ve Okul Öncesi Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi / Investigation of 1st Grade Students’xx Number Writing Skills According to Age Differences and Whether They Had Pre-school Education or Not


DOĞAN Z. , Sarıçoban Z., Kaplan T., Burak T., Asarkaya M.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), 16 - 20 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text