Journal: The Republic of Articles


Creative Commons License

Taşdelen V.

Bizim Külliye, no.59, pp.26-30, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Bizim Külliye
  • Page Numbers: pp.26-30
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dergiler, bir ülkedeki, tarihsel, kültürel, bilimsel, felsefi zenginliğinin ürünü olarak ortaya çıkarlar; zihinsel, duygusal ve eğitimsel olgunlaşmanın meyvesi olarak boy gösterirler. Yalnız anakentlerdeki değil, illerdeki, ilçelerdeki dergiler de yaşayan kültürü yansıtırlar. Çıktığı yere bakılmaksızın, bu dergilerin edebiyatı, sanatı, kültürü, düşünceyi, entelektüel yaşamı destekleyip geliştirdiklerini söylemek doğru olur. Büyük kentlerde öbeklenen büyük dergiler, tüm ülkeye seslenirler. Fikirlerin, sanat anlayışlarının öncülüğünü yaparlar. Usta kalemleriyle sanat ve edebiyat ürünlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlarlar. Anakentlerin dışında da dergiler yayınlanır. Onlar da, doğaları ve içerikleri gereği tüm ülkeye, hatta tüm dünyaya seslenirler. Ancak imkânları dar olduğundan ulaştıkları okuyucu kitlesi sınırlıdır. Taşra dergileri, içinde bulundukları zor koşullara karşın, önemli bir görev üstlenirler. Doğadaki her canlının varlık hiyerarşisi içinde bir iş yapması ve varlık dokusu içinde bir yerinin olması gibi, taşra dergilerinin de kültür nakşının işlenmesinde önemli görevleri vardır. Bir bakıma eğitimin, edebiyatın, sanatın ve felsefenin kılcal damarlarıdır onlar. Hayatı ve canlılığı, bedenin en uç noktalarına kadar taşıyarak sağladıkları entelektüel birikimi, enerji ve esenliği, organizmanın bütününe yayarlar. Böylece bünyede sağlıklı bir işleyişin oluşmasına katkıda bulunurlar. Ormanlar, nasıl ki bir ülkenin akciğeri ise, dergiler de öylece o ülkenin gören gözü, düşünen kafası, hisseden yüreği ve dengeleyen vicdanıdır.