Bioreaktörde On-Line Çözünmüş Oksijen Derişimi Kontrolü


KANTÜRK FİGEN A.

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK'05), 01 Haziran 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri