Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi


Eryılmaz A., Ercan L.

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.36, pp.139-151, 2011 (Peer-Reviewed Journal)