The Impact of the Idea Workshop Model (IWM) on Attitudes Towards Turkish as a Foreign Language


Sağlam M. H., Göktentürk T., Yazıcı E.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.17, no.5, pp.1241-1258, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 5
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.64392
  • Journal Name: TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.1241-1258
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Research with models on attitudes for new language learners has been underrepresented and has drawn little attention in studies on teaching Turkish as a foreign language (LTFL) thus far. The development of new models has the potential to improve the effectiveness of learning and teaching processes. In teaching Turkish as a foreign language, the model development studies are less focused. The application of models helps the teaching of learning objectives in many ways. Therefore, the study's aim is to explore the Idea Workshop model’s (IWM) effect on the attitudes of LTFL. The participants were C1 level foreign students in Yıldız TÖMER (experimental group, n= 12) and AİBÜ TÖMER (control group, n= 14) in 2017-2018. The participants’ attitudes towards LTFL were analyzed by using the quasi-experimental method with pre-test and post-test scores. Additionally, qualitative data was acquired using a semi-structured interview form in order to better understand the model's other probable impacts as the process progressed. The findings show that students in the experimental group improved their scores significantly over the activities of the model. Additionally, the effect size results show that the Idea Workshop Model (DAM) has a greater effect on the attitude toward learning Turkish as a foreign language. Besides, the qualitative evidence indicates that the model helps in the development of language, communication, and critical thinking abilities. In conclusion, the Idea Workshop model is a beneficial and relevant tool for improving the LTFL process.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme alanındaki araştırmalar için modellerin yeni dil öğrenmeye yönelik tutuma etkisi şu ana kadar az ilgi görmüş başlıklardan biridir. Yeni modellerin geliştirilmesi öğrenme ve öğretme süreçlerinin verimliliğine de katkı sağlama ihtimali sunmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde ise model geliştirme çalışmalarına az yer verildiği görülmektedir. Modellerin uygulanması ise çok yönlü olarak öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Düşünce Atölyesi Modeli’nin (DAM) yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutuma etkisi incelenmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında C1 seviyesindeki akademik Türkçe kurundaki öğrencilere yapılan araştırmanın katılımcılarını deney grubunda Yıldız TÖMER (n= 12), kontrol grubunu ise AİBÜ TÖMER (n= 14) öğrencileri oluşturmuştur. Katılımcıların yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutumu ise ön-test son-test yarı-deneyli desende incelenmiştir. Ayrıca deney sürecini daha iyi anlayabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla veri toplanmış ve rapora eklenmiş, böylece deneyin farklı değişkenlerdeki muhtemel etkilerinin de kaydedilmesi istenmiştir. Sonuçlar deney grubu puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı seviyede iyileşme olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak etki büyüklüğü sonuçları Düşünce Atölyesi Modeli’nin (DAM) yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutum üzerinde daha büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca nitel verilerden elde edilen sonuçlar da modelin iletişim becerileri ve eleştirel düşünme becerilerinde katkı sağladığına işaret etmektedir. Böylece Düşünce Atölyesi Modeli’nin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik tutum başta olmak üzere akademik Türkçe seviyesindeki öğrencilerin iletişim becerileri ve eleştirel düşünme değişkenleri için çok yönlü katkı sunma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Sonuçlar ışığında Düşünce Atölyesi Modeli’nin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılması faydalı olabileceği görülmüştür. Bu doğrultuda farklı gruplarda yapılacak uygulamalar modelin etkilerinin daha derinlikli anlaşılmasına katkı sunacaktır.