Preparation and Characterization of Poly 2 anilino ethanol Barium titanate Composites


ÖZEROL E. , ŞENKAL B. F. , OKUTAN M. , ÇELİK BOZDOĞAN A., kaya y.

oemt 2016, 17 - 19 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri