Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi


Creative Commons License

Ulusoy Y., Ayaşlıgil T.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.62, no.2, pp.31-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Endüstriyel kullanımlarla doğal alanlar tahrip edilmekte, hatta zamanla bu alanlar yok

olmaktadır. Ancak “Doğa Onarım ve Rehabilitasyon” çalışmaları ile bozulmuş alanlar onarılabilir,

biyolojik üretim potansiyelleri ve peyzaj kalitesi arttırılabilir. Böylece insan müdahaleleriyle doğal

peyzajda oluşacak hava, su, toprak, gürültü ve görsel kirlilik gibi çevre sorunları ortadan kaldırılabilir.

Açık ocak madenciliği ile bozulmuş doğal peyzajın, doğa onarımı ve yenileme çalışmaları

araştırılmıştır. Madencilik faaliyetleri ile bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve doğaya yeniden

kazandırılması “Şile-Avcıkoru” örneğinde irdelenmiştir.