İlk Türk polisiye serilerini çeviribilim bağlamında yeniden düşünmek


Creative Commons License

Altıntaş Ö., Karadağ A. B.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.387-400, 2019 (Peer-Reviewed Journal)