Janissary slaughter, liquidation of Bektashi lodge and ottoman identity in history textbooks (1826-1908) Yeniçeri kirimi, bektaşi tekkesinin tasfiyesi ve tarih ders kitaplarinda osmanli Kimliǧi (1826-1908)


Yılmaz E.

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, vol.79, pp.111-128, 2016 (SCI-Expanded) identifier