Master of Travelers Evliyâ Çelebi: Travel or Intercession?


Creative Commons License

Özkan S. H.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.25-35, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Evliya Çelebi dünya üzerinde gelmiş geçmiş en önemli seyyahlardan birisidir. Gezmek ve yeni yerler görmek onun en önemli hasletlerinden birisidir. Evliya Çelebi gezip gördüğü yerleri sadece yalın bir anlatım ile anlatmayıp bir tarihçi, sosyolog ve edebiyatçı olarak kaleme almıştır. Aynı zamanda seyahatleri sırasında katıldığı kervanları ve kafileleri şenlendirmiştir. Aslında o dönemin şartlarında uzun geçen seyahatlerin vazgeçilmezlerinden birisidir. Bu çalışmada Evliya Çelebi’nin seyahate başlama serüveni ile birlikte gezdiğiv e gördüğü yerlere bakışı tarihi bir çerçevede kaleme alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Osmanlı Devleti, Seyahat, Seyyah

Abstract

Evliya Celebi was one of the most prominent travelers of all time. Traveling and seeing new places were ones of his most important inborn characteristics. Evliya Celebi did not only describe the places he had journeyed and seen in plain words but also described those journeys from the perspective of a historian, sociologist and a littérateur. Moreover, he vivified the convoys and caravans he joined in. In fact, he was one of the essential members of those journeys, which took much longer in the conditions of those times. In this work, the adventures of how the journey of Evliya Celebi had started and the places he had seen and journeyed have been written within a historical framework.

Keywords: Evliya Çelebi, Ottomen Empire, Travel, Travelers