TIBBİ TANI AMACIYLA KULLANILAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİNDEN KAYNAKLANAN RADYASYON HASARLARININ MİKRONÜKLEUS ANALİZ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI (Proje NO: 24-01-01-02)


Yıldız Yarar Y., Bakkaloğlu A.

Other, pp.182, 2010

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2010
  • Page Numbers: pp.182
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this Project is to investigate, by using the Micronucleus Analysis Method the radiation damages caused by the radioactive materials applied to the patients in order to obtain images from them during the positron emission tomography ( a radiologic diagnosis technique ) and to then determine the biological dose risks of these damages. For the micronucleus analysis method, body circulating blood lymphocyte cells are used. Therefore, health centres with the positron emission tomography device are consulted in order to take blood samples from sufficient amount of patients both before and after the positron emission tomography. The next step will be to apply fixation process to these blood samples that will be cultured by microculture techniques. Subsequently, the samples will be evaluated. Finally, after being magnified in the light microscope, these samples will be counted and the dose equivalents of the radiation damages will be determined with the help of the micronucleus dose-response curve.

Bu proje kapsamında, bir tıbbi tanı tekniği olan pozitron emisyon tomografi uygulamasına maruz kalmış kişiler üzerinde, görüntü almak amacıyla hastaya verilen radyoaktif maddelerin neden olabileceği radyasyon hasarları Mikronukleus Analiz Yöntemi ile incelenecek ve oluşan hasarların biyolojik doz riskleri bulunacaktır. Mikronukleus analiz yöntemi için insan dolaşan kan lenfosit hücreleri kullanılmaktadır. Bu nedenle, pozitron emisyon tomografi cihazına sahip olan sağlık merkezleri ile temas kurularak yeterli sayıda hastadan tomografi çekimi öncesi ve sonrası kan örnekleri alınacak, mikro kültür teknikleri ile kültüre alınacak olan kan örnekleri fiksasyon işlemine tabi tutulacak, daha sonra değerlendirilmeye alınacaktır. Hazırlanan örnekler ışık mikroskobunda büyütülerek sayılacak ve mikronukleus doz-cevap eğrisi kullanılarak radyasyon hasarlarının doz karşılıkları belirlenecektir