Dört Unsur: Su


Creative Commons License

Taşdelen V.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, no.132, pp.21-24, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Su üzerine konuşmak, suyun canlılığı mümkün kılan kimyasal yapısının yanında ona bir anlam katma çabasını da ifade eder: Su üzerine konuşuyorum, çünkü onun varoluşum açısından taşıdığı anlamını anlamaya çalışıyorum; su üzerine konuşuyorum, çünkü onun benim açımdan taşıdığı değeri çoğaltıyorum. Bu faaliyet başlıca felsefe ve edebiyat alanında ortaya çıkar. Bu nedenle benim yazım da edebiyat ve felsefe planında kalarak suyun kimyasal yapısını değil, daha çok insan dünyasındaki anlamını konuşacak. Suyun edebiyatta ve felsefede ifade bulması demek, ona akılla ve duygularla bakılması demektir. Suyu felsefeye ve edebiyata  katarken, onu duygularımla ifade ederim; suyun varoluşumdaki yerini, etkilerini dile getiririm. Suyu ifade ederken onun dünyaya ve varoluşa kattığı değeri kalbimle, aklımla, duygu ve düşüncelerimle kavramak isterim....