Enrichment of Conjugated Fatty Acids from Cheese Oil in Methanol Medium by Urea Complexation


YÜCEL S. , Güngör N. , Keçeci Ç., Üstün G.

Euro Fed Lipid Congress Book of Abstracts,, 01 Aralık 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri