Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Ebeveynleri Gözünden İlkokul Öğrencileri


Creative Commons License

Erol M., Erol A.

MILLI EGITIM, vol.49, no.1, pp.529-551, 2020 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 49 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.766194
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.529-551
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Bu araştırmada, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde ilkokul öğrencilerinin deneyimleri ebeveynlerinin gözünden incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenen ilkokul öğrencileri ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, korkulu-kaygılı olma, arkadaşlık ilişkileri, dijital araçların aşırı kullanımı, akademik başarı, uzaktan eğitim süreci, ebeveynin rolü ve öğretmenle iletişim gibi temalarla açıklanmıştır. Bulgulara göre; öğrenciler ve ebeveynleri bu süreçte korkulu-kaygılı hissetmişlerdir. Okulların kapanması ile öğrenciler eğlenmek ve vakit geçirmek için dijital araçlara yönelmişlerdir. Uzaktan eğitimle birlikte öğrencilerin akademik başarılarında bir düşüş olduğu ve ebeveynlerin bu süreci yönetmekte zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler pandemi sürecinde öğretmenleri ile daha fazla iletişim kurmak istemişlerdir. Çalışmanın bulgularından hareketle öğretmenlere, ebeveynlere ve yapılacak olan çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi, İlkokul Öğrencileri, Pandemi Deneyimleri, Ebeveynler