Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri Cross Cultural Adaptability Inventory CCAI Üzerine Bir Araştırma


KARAEMİNOĞULLARI A., DOĞAN A., BOZKURT S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.331-349, 2009 (Peer-Reviewed Journal)