The Game Sinsin and Its Old Turkic Cultural Reflections


Yıldırım F.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Dergisi, vol.59, pp.221-231, 2019 (Peer-Reviewed Journal)