KIESLOWSKI AS AN AUTEUR and THE FILM OF "THE DOUBLE LIVE OF VERONIQUE"


Yanat Bağcı Y., Akyılmaz Ö.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.82, pp.875-887, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 82
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.875-887
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study discusses the Polish director Kristof Kieslowski‟s -who is known as the "filmmaker of inner lives" or "the poet of the cinema,"  uses various tools such as mystery, mysticism, melancholy and religious elements, while on one hand dealing with the inner world of people with a poetic language, on the other hand, strikingly discussing universal and social problems- cinematographic style, narrative structure and character presentation that made him a master or, in French words, an auteur.. All the films of the director have an important role in bringing the director to the final point of the film language by complementing each other and developing from each other. The “Double Life of Veronique”, which is the subject of our study in these films, has a special significance both for the reasons of the director's transition from Poland to France, his return from political films to poetic films, and for the fact that it is the predecessor of the Three Colours trilogy, which is his masterpiece. This important film in the history of cinema, which has never been studied in Turkish academically, stands at a very special point in terms of meeting the screenwriter, cinematographer and musician, who complemented the poetic film language of the director and worked with him in his later films. In this context, the 1991 film " Double Life of Veronique", in which the mysterious “doppelgänger” stories of two identical women, unaware of each other, symbolizing the mastery period in the director's cinema life and seen as a great turning point, is analyzed within the framework of the auteur theory. As a result of the study, it has been determined that the film carries all the elements of the film language and narrative structure that enable the director to be defined as an auteur. 

Bu çalışmada, “içsel hayatların sinemacısı” ya da “sinemanın şairi” olarak anılan, gizem, mistisizm, melankoli ve dinsel öğeler gibi çeşitli araçları kullanarak insanların iç dünyasını şiirsel bir dille, evrensel ve toplumsal sorunlarıysa çarpıcı bir şekilde masaya yatıran Polonyalı yönetmen Kristof Kieslowski‟nin onu usta ya da Fransızca deyişiyle “auteur” yapan sinematografik üslubu, film dili, anlatı yapısı ve karakter sunumu ele alınmaktadır. Yönetmenin tüm filmlerinin birbirini tamamlayarak ve birbirinden gelişerek film dilinin nihai noktasına gelmesinde önemli rolü vardır.  Bu filmler içinde çalışmamıza konu olan “Veronique‟in İkili Yaşamı” hem yönetmenin Polonya‟dan Fransa‟ya geçişi hem politik filmlerden şiirsel filmlere dönüşü hem de başyapıtı olan Üç Renk Üçlemesi‟nin öncülü olması sebepleriyle ayrı bir öneme sahiptir. Daha önce üzerine Türkçe akademik çalışma hiç yapılmamış olan sinema tarihinin bu önemli filmi yönetmenin şiirsel film dilinin tamamlayıcısı olan ve sonraki filmlerinde hep birlikte çalıştığı senarist, görüntü yönetmeni ve müzisyen ile tanışması anlamında da oldukça özellikli bir noktada durmaktadır.  Bu bağlamda yönetmenin sinema hayatında ustalık dönemini simgeleyen ve büyük bir dönüm noktası olarak görülen, birbirinden habersiz iki özdeş kadının esrarengiz çiftgezerlik hikayelerinin anlatıldığı  1991 yapımı “Veronique‟in İkili Yaşamı” filmi auteur kuramı çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda filmin yönetmenin auteur olarak tanımlanmasını sağlayan film dilinin ve anlatı yapısının tüm öğelerini taşıdığı tespit edilmiştir.