CALCULATION OF AURORAL OVAL LENGTH COMPONENTS OF THE GEOMAGNETIC STORM DATED 26 AUGUST 2018


Creative Commons License

Ökten M. B. , Can Z.

4. Ulusal Kutup Çalistayı, Kocaeli, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.85-86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-86

Abstract

The solar wind is a continuous flow of plasma that is carried through the magnetic field and approach the Earth from the Sun at an average speed of 400km/s. The dynamics of the solar wind depends on the structure of the plasma and acceleration mechanism of the source region where it is produced. When the Solar wind interacts with Earth’s magnetic field and causes geomagnetic storms. In this study, we focused on a geomagnetic storm (which classified as intense with an index of -174 nT Dst) caused by the solar plasma coming out of the coronal hole at the declining phase of the 24th Solar cycle on August 26, 2018, and its effects on the Auroral Oval region. This research also includes relatively quiet days before and after the storm date. The auroral ovals (Aurora Borealis ve Aurora Australis) are formed by Solar wind which reaches the Earth and surrounds the Earth’s North and South magnetic poles. These auroral ovals are positioned where their centers are in the middle of magnetic poles. Change in the auroral oval detected according to electron/proton flux measured by NOAA-19 satellite, which is part of the POES program, by considering that the auroral oval size shows variations with various geomagnetic storm levels and electron/proton flux. The effects of the geomagnetic storm dated August 26, 2018, in the polar region were investigated.

Güneş rüzgârı, Güneş’ten Dünya’ya doğru; ortalama 400 km/s hızla ilerleyen ve manyetik alan boyunca taşınan sürekli bir plazma akışıdır. Güneş rüzgârının dinamiği, üretildiği kaynak bölgesinin plazma yapısı ve ivmelenme mekanizmasına bağlı olarak biçimlenip, Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime geçerek jeomanyetik fırtınalara neden olur. Bu çalışmada, 24. Güneş çevriminin iniş fazında, koronal delikten çıkan Güneş plazmasının neden olduğu, 26 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen; -174 nT’lık Dst indeksi ile şiddetli olarak sınıflandırılan bir jeomanyetik fırtına ve bu fırtınanın Auroral Oval bölgesindeki etkilerine odaklanıldı. Bu süreç, fırtına zamanının öncesinde ve sonrasında, görece sakin olan günleri de kapsayacak şekilde araştırılmıştır. Dünya’ya ulaşan güneş rüzgârının, Dünya’nın kuzey ve güney manyetik kutuplarını çevreleyecek şekilde oluşturduğu Auroral Ovaller (Aurora Borealis ve Aurora Australis), merkezleri manyetik kutupların ortasına gelecek şekilde konumlanır. Auroral Oval’in büyüklüğünün; jeomanyetik fırtınanın seviyesine ve elektron/proton akısına göre değişkenlik gösterdiğini dikkate alarak, POES programının NOAA-19 uydusunun ölçtüğü elektron/proton akısına göre Auroral Oval’deki değişim tespit edildi. Ap, Kp ve Dst indeksleri aracılığıyla AE indeksi hesaplandı; AE indeksine bağlı olarak Auroral Oval’in bileşenlerinin uzunlukları belirlendi. 26 Ağustos 2018 tarihli jeomanyetik fırtınanın kutup bölgesindeki etkileri araştırıldı.