KÂĞIT YÜZEYİNE UYGULANAN SANAT ESERLERİNDE KÂĞIDIN ÖNEMİ


Kaplanoğlu L., Güven İ. M. V. N.

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, vol.5, no.9, pp.46-59, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: AKDENİZ SANAT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-59
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012, Cilt 5, Sayı
9
Sayfa
46
KÂĞIT YÜZEYİNE UYGULANAN
SANAT ESERLERİNDE KÂĞIDIN ÖNEMİ
1
İ.M.V.
Noyan GÜVEN
*
Lütfü KAPLANOĞLU
**
Hayrettin YANGÖZ
***
Özet
İnsanoğlunun geçmişten gelen bilgi ve birikimlerini belge olarak gelecek nesillere aktarılmasını
sağlayan kâğıt, geçmiş ve gelecek arasında kuvvetli bir bağ kurar. Bu bağ, toplumların bilim ve sanat
üretimindeki gelişmişlik düzeylerini belirleme, bilgi bi
rikimlerinin aktarılmasını sağlama ve herhangi
bir teknolojik malzemeye gerek kalmaksızın görsel, bilgisel verileri aktarma olanakları kâğıdı
vazgeçilemez kılmaktadır. Geçmişte uygarlıkların gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen kâğıt,
kültürel etkile
şiminde en büyük aracıdır.
Kâğıdın değerini belirleyen kullanım amacıdır. Toplumsal bir dönemi anlayabilmek için söz
konusu dönemin sanat eserlerini incelemek gerekir. Çünkü sanat her dönemde insanoğlunun
yaşamışlığını dile getirir. Kâğıdın bilinmesi
ve sonrasında sanat eserlerinin çoğunluğunun bu yeni ve
kullanımı rahat olan malzemeye yapılması gerçeği kâğıdın kalıcılığı bağlamında oldukça önemlidir.
Kâğıda uygulanan sanat eserlerin sonraki nesillere aktarılması medeniyetlerin kültürel birikim ve
zen
ginliğini ortaya koyar.
Günümüzde çeşitli amaçlarla kullanılan kâğıt; sanayileşme süreci ile “kalıcılık” özelliğini yitmeye
başlamıştır.
Bu çalışmada kâğıdın kısa tarihçesi, Osmanlıdan günümüze temini ve kullanım alanlarından
bahsedilerek günümüz
sanatsal üretimlerde kâğıt önemine değinilecektir