Experimental Investigation of a Passive Chilled Beam Room Cooling System According to BS EN 14240:2004 Standard


Küheylan C. D., Özkan D. B.

Tesisat Mühendisliği, no.195, pp.1-12, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the importance of energy costs is constantly increasing. Energy saving studies in

buildings gained importance all over the world after the oil crisis in the 1960s. In this

respect, energy saving has come to the fore in Turkey and tried to be controlled by various

regulations. Today, instead of perceiving energy saving as only thermal insulation,

the main goal should be to improve the performance of the system, and the improvement

of the HVAC system or system selection should be considered together with thermal insulation.

In order for HVAC efficiency to reach the maximum point, it is inevitable that

the system will be designed as low temperature heating and high temperature cooling. At

this point, the system solution shows us heating and cooling from the ceiling or floor. The

radiant cooling system has been growing in recent years due to energy savings, comfort

and health. At the point of designing the system, the condensation problem on the cold

ceiling surface and the determination and measures of the refrigerant temperature, the

effects of the heat sources in the space on the system performance are important. In the

test room created according to BS EN 14240:2004 and BS EN 14518:2005 standards, the

performance change of cold ceiling panel according to different water temperatures,

different water flow rates and different heat source values were investigated.

enerji tasarrufu çalışmaları 1960’lı yıllardaki petrol krizinden sonra bütün dünyada

önem kazanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de de enerji tasarrufu ön plana çıkmış

ve çeşitli yönetmeliklerle kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Günümüzde tasarruf

için sadece enerji tasarrufunu ısı yalıtımı olarak algılamak yerine, sistemin performansını

da iyileştirmek ana amaç olmalı, ısı yalıtımıyla beraber HVAC sisteminin

iyileştirilmesi veya sistem seçimi birlikte ele alınmalıdır. HVAC verimliliğin maksimum

noktaya ulaşabilmesi için sistemin düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta

soğutma olarak tasarlanması kaçınılmazdır. Bu nokta da sistem çözümü bize tavan

veya döşemeden ısıtma ve soğutmayı göstermektedir. Radyant soğutma sistemi, son

yıllarda enerji tasarrufu, rahatlık ve sağlık nedeniyle pazar payını arttırmaktadır.

Sistemin tasarlanmasında, soğuk tavan yüzeyindeki yoğuşma problemi ve soğutucu

akışkan sıcaklığının tespiti, yoğuşmanın önlenmesi, mahal içerisindeki ısı kaynaklarının

sistem performansına etkileri vb. parametreler önemlidir. Bu çalışmada BS

EN 14240:2004 ve BS EN 14518:2005 standartlarına göre oluşturulan test odasında,

farklı su sıcaklıklarında, farklı su debisinde ve farklı ısı kaynak değerlerine göre

soğuk tavan paneli performans değişimi incelenmiştir