MR Görüntülerin Bölütlenmesinde Kullanılan Medikal Yazılım Araçlarına Kısa Bir Bakış


Memiş A., VARLI S. , BİLGİLİ F.

TIPTEKNO 2018- Tıp Teknolojileri Kongresi, 8 - 10 Kasım 2018