2015/353 Esas Nolu dava dosyasındaki bilgi ve belgelere göre, sanık Mehmet Şevket Geçer’in çalıştığı kuruma (KARLAB Karadeniz Çevre Laboratuvarları) ait bilgileri flash bellek ile firma dışına çıkarıp bilgisayarına aktarmasının, aktarılan bilgi ve belgelerin ticari sır olup, olmadığının açıklığa kavuşturacak şekilde değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması istenmektedir.


ŞAKAR S.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, pp.5, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: İstanbul
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes