Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması


Girgin C., DİRİ B.

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 April 2014, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract—Relations between entities constitute the most important fundamental parts of semantic search technologies. The products that use semantic search technologies include datastores which keep relations between entities in their infrastructures. Various Relation Extraction applications are done in the extraction of the relations between entities. In this study, Conditional Random Fields has been used to extract extract relations between entities from Turkish Wikipedia pages.

Keywords—relation extraction; natural language processing; conditional random fields; wikipedia; semantic search

Özetçe—Varlıklar arası ilişkiler semantik arama teknolojilerindeki en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Semantik arama teknolojisini kullanan ürünler, altyapılarında varlıklar arasındaki ilişkilerin tutulduğu veri depolarını barındırmaktadırlar. Varlıklar arasındaki ilişkilerin çıkarımında çeşitli “İlişki Çıkarımı” (Relation Extraction) uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada, Şartlı Rastgele Alanlar kullanılarak, Türkçe Wikipedia sayfalarından varlıklar arasındaki ilişkilerin çıkarımı gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler — ilişki çıkarım; doğal dil işleme; şartlı rastgele alanlar; wikipedia; semantik arama natural language processing; conditional random fields; wikipedia; semantic search