Yapı yüzü renk algısı etkenlerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi: Ekran deneyi


Küçükkılıç Özcan E., Ünver F. R.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.37, no.3, pp.1387-1400, 2022 (SCI-Expanded)