Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ERKMEN T., ESEN E.

BERJ (Business and Economic Research Journal),, vol.3, no.4, pp.107-121, 2012 (Peer-Reviewed Journal)