Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması Safranbolu Örneği


Arca D., Bayık Ç., Acar H., Alkan M., Şeker D. Z.

HKM Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.104, pp.26-29, 2011 (Peer-Reviewed Journal)