İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma


Bozkurt S., Doğan A.

Business & Economics Research Journal (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi), vol.4, no.4, pp.71-86, 2013 (Peer-Reviewed Journal)