FASILMÜZİĞİ İCRASINDA NOTA DIŞI FARKLILIKLAR


Creative Commons License

Turgay N. Ö., Ayangil R.

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.1165-1184, 2016 (Scopus)

Abstract

2007 Ocak ayında İTÜ Sosyal Bilimlerde yapılan tez çalışmasından kaynaklanan bu

makale, 10 icracı üzerinden yapılan 14 eserin ses kayıtlarında yalnızca insan sesi ile

gerçekleştirilen süsleme elemanları olan nota dışı farklılıklar üzerinde belirleme ve sınıflama

girişimi ile bu elemanların müziğe sağladıkları katkı ve etkilerin neler olduğu tespit edilmeye

çalışılmıştır. Müziğin tarihsel gelişim ve değişiminin tespiti açısından kayıt örneklerinin

çözümlemesi ile Türk makam müziğinde üslûp analizi çalışmalarında hızla yol alınacaktır. Bu

çalışmalar ile müziğin bilimsel ve estetik yönünün açığa çıkarılması ve kuramsallaştırılması

mümkün olacaktır. Fasıl şarkıcılığında bireysel yaratıcılığın asâletine ve icrâ ekolünün

sorumluluğuna sahip müzisyenin icrâsı sırasında gerçekleştirdiği melodik örgü ve motifleri

zenginleştirmek için kullandıkları süsleme elemanlarının analiz ve sınıflandırmaları gereklidir.

Böylece, fasıl şarkıcılığı eğitimi açısından metodik oluşumlara yönelik ve icra kolaylığı açısından

süslemelerin nota yazımında kullanılabilmesi için gerekli işaretlerin tespitinin yanı sıra fasıl

şarkıcılığı icra tarihinin oluşturulması konusunda da gerekli verilerin oluşmasına mümkün

olacaktır