DISCRETE TIME-BASED FEEDBACK LINEARIZATION CONTROLLER APPROACH FOR ROBOT MANIPULATOR


Creative Commons License

Vural B., Taş A. İ., Özden A. B., Aydın M., İşcan M., Yılmaz C.

F.Ü. Uzay ve Savunma Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.1, pp.180-185, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, a discrete-time position controller was designed for two-joint robotic arm design and performance comparisons with a continuous-time PID controller are given. Precise positioning is one of the most essential performance criteria in robot manipulator usage. Operational constraints brought about by computer and microprocessor systems developing with advancing technology have made the use of digital controllers inevitable. For this reason, discrete-time position control of robot manipulators is a valuable field of study for research. The proposed discrete controller is designed as an energy-based proportional controller based on Lyapunov Stability Theorem. As a result of the simulations, while the continuous PID controller was not in the stable region at the sampling time used in both types of controller testing, the discrete controller presented in this paper remained in the stable region for both axes. High precision position control for both axes has been successfully achieved. In addition, with the proposed controller, possible design uncertainties that may arise from operational differences can be easily compensated in accordance with the rapid and flexible modification capabilities of discrete controllers on digital platforms.

 Bu bildiride, iki eklemli robotik kol tasarımı için ayrık zamanda bir pozisyon denetleyicisi tasarlanmış olup sürekli zamanda tasarlanmış bir PID denetleyicisi ile performans kıyasları verilmiştir. Robot manipülatörlerle yapılan işlerde hassas konumlandırma en temel performans kriterlerinden biridir. İlerleyen teknolojiyle birlikte gelişen bilgisayar ve mikroişlemci sistemlerinin getirdiği operasyonel kısıtlar, dijital denetleyicilerin kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. Bu sebeple, robot manipülatörlerin ayrık zamanda pozisyon kontrolü değerli bir çalışma alanıdır. Sunulan ayrık denetleyici Lyapunov Kararlılık Teoremine dayalı enerji tabanlı oransal bir denetleyici olarak tasarlanmıştır. Yapılan simülasyonlar sonucunda ise her iki çeşit kontrolcü sınamasında kullanılan örnekleme zamanında, sürekli zamanda tasarlanan PID denetleyicisi kararsızlığa giderken bu bildiride sunulan ayrık denetleyici, her iki eksen için de kararlı bölgede kalmıştır. Her iki eksen için de yüksek hassasiyette konum kontrolü başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sunulan denetleyiciyle, ayrık denetleyicilerin dijital platformlardaki hızlı modifikasyon kabiliyetleri uyarınca, operasyonel farklılıklardan doğabilecek muhtemel tasarım belirsizlikleri rahatlıkla ikame edilebilmektedir.