Basma Yükleri Altında Burkulmaya Zorlanan Çubuklarda Optimum Enine Kesit Değişimi Üzerine Bir Araştırma


ÖZDAMAR A.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.4, no.3, pp.103-112, 2002 (Peer-Reviewed Journal)