PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN THE EMERGENCY REMOTE TEACHING PROCESS: A PHENOMENOLOGICAL INQUIRY


Creative Commons License

Koç T., Bavlı B.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.69, pp.145-159, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 69
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-10-69-05
  • Journal Name: Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.145-159
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The COVID-19 Pandemic has affected all countries in health, economic and cultural areas, as well as in the field of education. In Turkey, as in the countries in the world, an emergency distance education process has been started at all levels of education. In this process, teachers started online teaching using new digital tools and learning areas. But in this transition specific to online teaching, little or no professional development has been offered to teachers. The purpose of this research is to examine how secondary school teachers continue their professional development during the emergency distance education process and their needs that arise in their professional development. For this purpose, the research was carried out with the phenomenology design, one of the qualitative research approaches. The criterion sampling method was used to determine the study group of the research. In this context, the following criteria were taken into account when determining the study group of the research: Experience in distance education during the COVID-19 pandemic process, teachers of branches offered jointly in both distance education and face-to-face education, and branch teachers of the courses taking place in the High School Entrance Exam. Twelve secondary school teachers who met these criteria were included in the study. The data of the research were collected through focus group interviews and one-on-one interviews. Three themes were created as a result of the interpretive phenomenological analysis used in the analysis of the data. These themes were named as “Professional Development Needs”, “Ways to Meet Professional Development” and “Challenges in Professional Development”. These themes are explained in the findings section by including quotations from the statements of the participants.

Key Words: teacher professional development, professional development needs, emergency remote teaching

COVID-19 Pandemisi tüm ülkeleri sağlık, ekonomik, kültürel alanlarda etkilediği gibi eğitim alanında da olumsuz etkiler göstermiştir. Dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde acil uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Bu süreçte öğretmenler yeni dijital araçlar ve öğrenme alanlarını kullanarak çevrimiçi öğretime başlamışlardır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecinde mesleki gelişimlerini nasıl sürdürdükleri ve mesleki gelişimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgubilim) deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu belirlerken COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimi deneyimlemesi, hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitimde ortak verilen branşların öğretmenleri olması ve Liselere Giriş Sınavında (LGS) yer alan derslerin branş öğretmenleri olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu ölçütleri sağlayan 12 ortaokul öğretmeni araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ve bire bir görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde kullanılan yorumlayıcı fenomenolojik analizi sonucunda üç tema oluşturulmuştur. Bu temalar, “Mesleki Gelişim İhtiyaçları”, “Mesleki Gelişimi Karşılama Yolları” ve “Mesleki Gelişimde Karşılaşılan Zorluklar” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu temalar bulgular kısmında katılımcıların ifadelerinin alıntılarına da yer verilerek açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen mesleki gelişimi, mesleki gelişim ihtiyaçları, acil uzaktan eğitim