The Usage of Open Source Mobile Robots in Engineering Education and a Sample Curriculum


Kaya Ö. M. T.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the increase of robotization in the world and the free spread of information, the field of robotics is expanding, the number and resources of its existing subfields are increasing day by day. Simultaneously, the awareness of using resources in an open and free way is developing. In this study, open source mobile robots developed for educational purposes and their use in engineering education were examined. In addition, by examining the curricula and teaching methods of mobile robots of universities that provide engineering education, a one-term, sample mobile robots syllabus and course content were prepared. In this context, many universities at international and national level have been examined.

Dünya üzerindeki robotlaşmanın artmasıyla ve bilginin özgürce yayılmasıyla birlikte robot bilimi alanı genişlemekte, mevcut alt alanlarının sayısı ve kaynakları her geçen gün artmaktadır. Eş zamanlı olarak da kaynakların açık, özgür bir şekilde kullanılma bilinci gelişmektedir. Bu çalışmada eğitim amacıyla geliştirilen açık kaynaklı gezgin robotlar ve onların mühendislik eğitiminde kullanımı incelenmiştir. Bunun yanında mühendislik eğitimi veren üniversitelerin gezgin robotlarla ilgili müfredatları ve ders işleme yöntemleri incelenerek bir dönemlik, örnek gezgin robotlar ders planı ve içeriği hazırlanmıştır. Bu kapsamda uluslararası ve ulusal düzeyde pek çok üniversite incelenmiştir.