The special features of mechanical behaviour of wet wool fibres


Darvish D., Tsobkallo E., Baki A., Phoshkina S.

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti, no.2, pp.39-43, 2008 (Scopus) identifier