Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Saf Titanyum Metali Ve Alaşımlarının Yüzey Modifikasyonu


HAZAR A. B.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı-Kars, 01 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text