Türkiye Kıyıları ve yakın Çevresi etkileyen tsunamiler


Altınok Y., ERSOY Ş.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), vol.10, pp.111-125, 1996 (Scopus)