Arazi ve Arsa Düzenlemesi Literatürünün Sistematik Analizi


Bilim N. S. , Yılmaz A.

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey

Abstract

Günümüzde kentler demografik değişiklikler, hızlı kentleşme, iklim krizi, doğal afetler, ekonomik büyümenin etkileri gibi arazi üzerindeki baskıyı artıran birçok karmaşık zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar, altyapısı sağlanmış arsa üretiminin ve toprak düzenlemelerinin gerçekleştirilmesini kritik hale getirmektedir. Bu durum da imar planlarının ve toprak düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinde arazi ve arsa düzenlemesi yönteminin önemini daha da arttırmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yılda arazi ve arsa düzenlemelerine gösterilen ilginin ve çalışma sayısının artışı, uluslararası literatürde yer alan yayınların sayısından ve ivmesinden anlaşılmaktadır. Bu çalışmada arazi ve arsa düzenlemesi yöntemiyle ilgili uluslararası literatürün analizi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere iki aşamalı sistematik bir araştırma metodolojisi benimsenmiştir. Çalışmada 1982 ve 2020 yılları arasında yaklaşık 160 farklı yazar tarafından uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanan 100'den fazla makaleden oluşan arazi ve arsa düzenlemesi literatürü, bibliyometrik analiz ve nitel içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada incelenen uluslararası yayınların yaklaşık üçte ikisinin son on yılda yayımlanmış olması arazi ve arsa düzenlemesi yönteminin mevcut ve gelecekteki eğilimi hakkında çıkarım yapılabilmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak yayınların yaklaşık dörtte üçünün en az bir ülke deneyimi ile ilgili olması ülkelere özgü çalışma konularının, sorunların ve genel araştırma amaçlarının belirlenebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca çalışma, bulunuşundan yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen yöntemin mevcut kent problemleri için hala önemli bir çözüm seçeneği sunduğunu göstermektedir. Özet olarak bu çalışma, arazi ve arsa düzenlemeleri literatürünün geneline ve uluslararası literatürde sıklıkla yer alan ülkelere özgü araştırma trendlerini ve gelecek eğilimlerini sunmaktadır.