Perdeli Betonarme Yapıların Sonlu Elemanlar Programı ile Modellenmesi ve Diğer Yaklaşık Çözümlerle Karşılaştırılması


Aydın E., Aydın E.

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi XII. Ulusal Mekanik Kongresi, 01 Eylül 2001

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri