Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Haliç – Tersaneler Bölgesi


YERLİYURT B., AYSU M. E.

Megaron (YTÜ Mimarlık :Fakültesi, E-Dergi), vol.3, no.2, pp.194-205, 2008 (Peer-Reviewed Journal)